ΔΩΡΕΑΝ

150€

ΣΥΝΔΡΟΜΗ

nrg TOTAL prime 4BUSINESS 1

Χρήσιμα Έγγραφα
ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:

Αρχική τιμή [1,18€ M.T.A. + 0,0299€/kWh] + πάγιο

Συνδρομή prime: 75€, εφάπαξ στον 1ο λογαριασμό

ΤΩΡΑ ΔΩΡΕΑΝ Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ, ΑΞΙΑΣ 75€!

Ισχύει για νέες εγγραφές από 21/10/2022 έως 30/09/2023

Η χρέωση ηλεκτρικής ενέργειας του Προγράμματος καθορίζεται βάσει της εκάστοτε πρώτης δημοσιευθείσας από τον ΑΔΜΗΕ Μεσοσταθμικής Τιμής Αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας «Μ.Τ.Α.», η οποία δημοσιεύεται μηνιαίως και απολογιστικά εδώ.

Εκπτώσεις Παγίου:

  • 4€/μήνα με e-bill και πάγια εντολή
  • 5€/μήνα με πάγια εντολή
  • 8€/μήνα με e-bill

Αρχική Τιμή Παγίου: 9€/μήνα.Το μηνιαίο πάγιο αφορά 30 ημερολογιακές ημέρες.
Η χρέωση 1,18€ x M.T.A. + 0,0299€/kWh αφορά το ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου.

 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ:

Αρχική τιμή [1,18€ M.T.A. + 0,009€/kWh] + πάγιο

Τιμή με Έκπτωση 20% [1,18€ M.T.A. + 0,0072€/kWh] + πάγιο

Εκπτώσεις Παγίου:

  • 4€/μήνα με e-bill και πάγια εντολή
  • 5€/μήνα με πάγια εντολή
  • 8€/μήνα με e-bill

Η χρέωση φυσικού αερίου καθορίζεται βάσει της εκάστοτε δημοσιευθείσας από το European Energy Exchange «ΕΕΧ» Τιμής Title Transfer Facility. Η Τιμή TTF ισούται με την τιμή εκκαθάρισης TTF κατά την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα, από τον μήνα που τιμολογείται κάθε φορά. Η τιμή δημοσιεύεται μηνιαίως στον ιστότοπο του ΕΕΧ εδώ.  

Χρεώσεις Φυσικού Αερίου και Χρεώσεις Μεταφοράς Φυσικού Αερίου:

ΣΥΝΔΡΟΜΗ nrg TOTAL prime 4BUSINESS 1

Συνδρομή nrg TOTAL prime με έκπτωση 30€, από 150€, 120€ εφάπαξ, στον 1ο λογαριασμό

ΤΩΡΑ ΔΩΡΕΑΝ Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ, ΑΞΙΑΣ 150€!

Ισχύει για νέες εγγραφές από 21/10/2022 έως 30/06/2023

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Για να ενεργοποιήσετε το e-bill, μπείτε στο mynrg και επιλέξτε e-bill από τις ρυθμίσεις. Δείτε αναλυτικές οδηγίες για την ενεργοποίηση του e-bill εδώ.

Μηδενική εγγύηση με πάγια εντολή εξόφλησης λογαριασμού. 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ:
Με το πρόγραμμα αυτό κερδίζετε

x1

πόντος
Smart

με κάθε ευρώ κατανάλωσης κάθε μήνα

Διαθεσιμότητα Φυσικού Αερίου

Δείτε τις περιπτώσεις ανάλογα με τη διαθεσιμότητα φυσικού αερίου στην περιοχή σας.

Δείτε Τώρα