Πρόσθετη Κρατική Επιδότηση σε Eπαγγελματικούς Πελάτες έως 35kVA

Από την έναρξη της ενεργειακής κρίσης το φθινόπωρο του 2021 έως και σήμερα, η nrg έχει επιδείξει απόλυτη συνέπεια στην στήριξη της πελατειακής της βάσης, με την άμεση ενσωμάτωση του συνόλου των νομοθετικών και κανονιστικών πρωτοβουλιών που ανέλαβε η ελληνική πολιτεία για την άμβλυνση των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης στο εισόδημα των νοικοκυριών και των επαγγελματιών καταναλωτών.

Μέσω των Κρατικών Επιδοτήσεων που ενσωματώνονται ανελλιπώς σε κάθε λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας από τον Σεπτέμβριο του 2021 έως και σήμερα, η nrg έχει φροντίσει να μεταφέρει άμεσα στους πελάτες της το πλέγμα προστασίας το οποίο αποφασίζει και εφαρμόζει η ελληνική πολιτεία, προκειμένου να επιτυγχάνεται περιορισμός του τελικού κόστους προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Ειδικά για τις περιπτώσεις των επαγγελματιών καταναλωτών, η ελληνική πολιτεία αποφάσισε από τον Απρίλιο του 2022 την περαιτέρω ενίσχυση της επιδότησης των καταναλώσεών τους, με την απόδοση πρόσθετων επιδοτήσεων οι οποίες ανακοινώνονταν και εφαρμόζονταν σε μηνιαία βάση. Η nrg, αποδεικνύοντας στην πράξη την στήριξη που προσφέρει στους επαγγελματίες καταναλωτές – πελάτες της, έσπευσε να εφαρμόσει άμεσα τις εξαγγελίες της ελληνικής πολιτείας, αποδίδοντας σε μηνιαία βάση από τον Απρίλιο έως και το τέλος του 2022, το σύνολο των πρόσθετων αυτών επιδοτήσεων τις οποίες προέβλεψε η ελληνική πολιτεία για την κατηγορία των επαγγελματιών καταναλωτών.

Σήμερα πλέον, με την έκδοση της ΚΥΑ ΦΕΚ Β΄3/03.01.2023, έχει ολοκληρωθεί το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο για την χορήγηση των πρόσθετων αυτών επιδοτήσεων. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της εν θέματι ΚΥΑ, δικαιούχοι της πρόσθετης επιδότησης είναι οι εξής κατηγορίες επαγγελματικών πελατών:

α) Επαγγελματικές παροχές με ισχύ σύνδεσης έως 35kVA,

β) Αρτοποιεία με κύρια δραστηριότητα τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 10.71 ανεξαρτήτως ισχύος παροχής,

γ) Επαγγελματικές παροχές αγροτικής χρήσης ανεξαρτήτως ισχύος παροχής.

Οι ανωτέρω κατηγορίες επαγγελματιών πελατών δικαιούνται πρόσθετη επιδότηση για τη χρονική περίοδο από τον Φεβρουάριο 2022 έως και το Νοέμβριο του 2022, εφόσον κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ήταν συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Η nrg έχει ήδη χορηγήσει την σχετική πρόσθετη επιδότηση για την περίοδο Απρίλιος 2022 έως και Νοέμβριος 2022, σύμφωνα με τις προβλέψεις των σχετικών ανακοινώσεων στις οποίες προέβαινε η ελληνική πολιτεία σε μηνιαία βάση. Πλέον, με την έκδοση της ΚΥΑ ΦΕΚ Β΄3/03.01.2023 και κατόπιν ολοκλήρωσης εκ μέρους σας των ενεργειών οι οποίες αναφέρονται λεπτομερώς στην παρούσα επικοινωνία, η nrg θα σας αποδώσει και τις αναδρομικές επιδοτήσεις των μηνών Φεβρουάριος και Μάρτιος 2022, οι οποίες έχουν προσδιοριστεί ως εξής:

  • Πρόσθετη αναδρομική επιδότηση Φεβρουαρίου 2022: 83 €/MWh,
  • Πρόσθετη αναδρομική επιδότηση Μαρτίου 2022: 69 €/MWh.

Με την συμπλήρωση της σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης και την ανάρτησή της στην ειδικά διαμορφωμένη φόρμα μας, η nrg θα εκκινήσει την διαδικασία για την απόδοση της πρόσθετης αναδρομικής επιδότησης για την περίοδο Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2022.

Προχωρήστε με την Συμπλήρωση της Αίτησης για την Κρατική Επιδότηση.