Καριέρα στην nrg

Δυναμική εξέλιξη και δημιουργία

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΚΛΗΣΗΣ

Πλήρης απασχόληση

Αθήνα

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΚΛΗΣΗΣ