ΔΩΡΕΑΝ

150€

ΣΥΝΔΡΟΜΗ

nrg TOTAL prime

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:

Χρέωση Προμήθειας | Ηλεκτρική Ενέργεια: 1,18€ M.T.A. + 0,0236€/kWh

 

Η χρέωση ηλεκτρικής ενέργειας του Προγράμματος καθορίζεται βάσει της εκάστοτε πρώτης δημοσιευθείσας από τον ΑΔΜΗΕ Μεσοσταθμικής Τιμής Αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας «Μ.Τ.Α.», η οποία δημοσιεύεται μηνιαίως και απολογιστικά εδώ .

 

Πάγιο | Ηλεκτρικό Ρεύμα: 5,5€/μήνα

  • Έκπτωση παγίου με ενεργοποίηση e-bill: -1€ /μήνα
  • Έκπτωση παγίου με ενεργοποίηση πάγιας εντολής: -2€/μήνα
  • Έκπτωση παγίου με ενεργοποίηση e-bill και πάγιας εντολής: -3€/μήνα

Το μηνιαίο πάγιο αφορά 30 ημερολογιακές ημέρες. Η χρέωση 1,18€ M.T.A. + 0,0236€/kWh αφορά το ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου.

 

Μηδενική εγγύηση με πάγια εντολή εξόφλησης λογαριασμού. 

 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ:

Χρέωση Προμήθειας | Φυσικό Αέριο 1,10€ x TTF + 0,009€/kWh

 

Η χρέωση φυσικού αερίου καθορίζεται βάσει της εκάστοτε δημοσιευθείσας από το European Energy Exchange «ΕΕΧ» Τιμής Title Transfer Facility. Η Τιμή TTF ισούται με την τιμή εκκαθάρισης TTF κατά την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα, από τον μήνα που τιμολογείται κάθε φορά. Η τιμή δημοσιεύεται μηνιαίως στον ιστότοπο του ΕΕΧ εδώ.  

 

Χρεώσεις Φυσικού Αερίου και Χρεώσεις Μεταφοράς Φυσικού Αερίου:

 

Πάγιο | Φυσικό Αέριο: 5,5€/μήνα

  • Έκπτωση παγίου με ενεργοποίηση e-bill: -1€ /μήνα
  • Έκπτωση παγίου με ενεργοποίηση πάγιας εντολής: -2€/μήνα
  • Έκπτωση παγίου με ενεργοποίηση e-bill και πάγιας εντολής: -3€/μήνα

Μηδενική εγγύηση με πάγια εντολή εξόφλησης λογαριασμού. 

 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ nrg TOTAL prime

Συνδρομή nrg TOTAL prime με έκπτωση 30€, από 150€, 120€ εφάπαξ, στον 1ο λογαριασμό

ΤΩΡΑ ΔΩΡΕΑΝ Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ, ΑΞΙΑΣ 150€!

Ισχύει για νέες εγγραφές από 21/10/2022 έως 31/3/2023

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Για να ενεργοποιήσετε το e-bill, μπείτε στο mynrg και επιλέξτε e-bill από τις ρυθμίσεις. Δείτε αναλυτικές οδηγίες για την ενεργοποίηση του e-bill εδώ.

 

Για να ενεργοποιήσετε την πάγια εντολή για την παροχή σας, θα χρειαστεί να μεταβείτε στο web banking της τράπεζάς σας και με την χρήση του κωδικού πληρωμής (RF) που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του λογαριασμού σας να ενεργοποιήσετε την πάγια τραπεζική εντολή. Η διαδικασία ενεργοποίησης της πάγιας εντολής πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του τραπεζικού συστήματος. Για περαιτέρω διευκρινήσεις και για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσετε κατά την διαδικασία ενεργοποίησης, θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε με την τράπεζά σας.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ:

Άλλα προϊόντα

nrg TOTAL adapt other products
Χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής
Μάθετε περισσότερα