ΔΩΡΕΑΝ

150€

ΣΥΝΔΡΟΜΗ

nrg TOTAL prime

Μηδενική εγγύηση με πάγια εντολή εξόφλησης λογαριασμού

Χρήσιμα Έγγραφα

ΤΩΡΑ ΔΩΡΕΑΝ Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ, ΑΞΙΑΣ 150€! Ισχύει για νέες εγγραφές από 21/10/2022 έως 30/9/2023.
 

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:

 

Αρχική Τιμή: [(1,18 x M.T.A.) + 0,0299€/kWh ] + πάγιο

 

Η χρέωση ηλεκτρικής ενέργειας του Προγράμματος καθορίζεται βάσει της εκάστοτε πρώτης δημοσιευθείσας από τον ΑΔΜΗΕ Μεσοσταθμικής Τιμής Αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας «Μ.Τ.Α.», η οποία δημοσιεύεται μηνιαίως και απολογιστικά εδώ.

 

Εκπτώσεις Παγίου:

  • 2,5€ / μήνα με e-bill και πάγια εντολή
  • 3,5€ / μήνα με πάγια εντολή
  • 4,5€ / μήνα με e-bill

 

Αρχική Τιμή Παγίου: 5,5€/μήνα. Το μηνιαίο πάγιο αφορά 30 ημερολογιακές ημέρες.
Η χρέωση 1,18€ M.T.A. + 0,0299€/kWh αφορά το ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου.

 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ:

Χρέωση Προμήθειας | Φυσικό Αέριο 1,10€ x TTF + 0,009€/kWh

 

Εκπτώσεις Παγίου

  • 2,5€ / μήνα με e-bill και πάγια εντολή
  • 3,5€ / μήνα με πάγια εντολή
  • 4,5€ / μήνα με e-bill
     

Αρχική Τιμή Παγίου: 5,5€/μήνα. Η χρέωση φυσικού αερίου καθορίζεται βάσει της εκάστοτε δημοσιευθείσας από το European Energy Exchange «ΕΕΧ» Τιμής Title Transfer Facility. Η Τιμή TTF ισούται με την τιμή εκκαθάρισης TTF κατά την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα, από τον μήνα που τιμολογείται κάθε φορά. Η τιμή δημοσιεύεται μηνιαίως στον ιστότοπο του ΕΕΧ εδώ.  

 

Χρεώσεις Φυσικού Αερίου και Χρεώσεις Μεταφοράς Φυσικού Αερίου:

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ:

Άλλα προϊόντα

nrg TOTAL adapt other products
Χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής
Μάθετε περισσότερα