Όροι προγράμματος επιβράβευσης «[email protected]»

Α. Ημερομηνία έναρξης ισχύος του Προγράμματος Επιβράβευσης & Διάρκεια.
Β. Προϋποθέσεις & τρόπος εγγραφής στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης.
Γ. Σύστημα απόδοσης πόντων & προϋποθέσεις λήψης αυτών.
Δ. Γενικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα Επιβράβευσης.
V. Ευθύνη της nrg.
VI. Τελικές διατάξεις.