Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου Φυσικού Αερίου

Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου 

Ο Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου Φυσικού Αερίου είναι ο Προμηθευτής που προμηθεύει Πελάτες με Φυσικό Αέριο, οι οποίοι δεν εκπροσωπούνται από κάποιον Προμηθευτή, λόγω υπαιτιότητας του μέχρι πρότινος Προμηθευτή τους.

Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η συνέχιση της παροχής Φυσικού Αερίου στα ακίνητα των πελάτων. Η εκπροσώπηση των πελατών από τον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου διενεργείται αυτόματα χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε ενέργεια από την πλευρά τους, δηλαδή χωρίς να απαιτείται η υπογραφή Σύμβασης Προμήθειας και καταβολή εγγύησης. 

Η nrg ως Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου Φυσικού Αερίου

Σε συνέχεια της απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), η nrg ορίζεται ως Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου Φυσικού Αερίου για διάστημα δύο ετών (31/03/2021 – 30/03/2023). Η εταιρεία είναι πλήρως έτοιμη για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 43 του ισχύοντος Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου.

Η υπηρεσία Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου παρέχεται προσωρινά και για μέγιστο χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, προκειμένου να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη προμήθεια φυσικού αερίου σε πελάτες οι οποίοι δεν εκπροσωπούνται από προμηθευτή λόγω υπαιτιότητας του μέχρι πρότινος προμηθευτή τους, ή εξαιτίας γεγονότων που εμπίπτουν στη σφαίρα επιρροής του μέχρι πρότινος προμηθευτή τους.

Οι χρεώσεις που εφαρμόζει η nrg για την παροχή της υπηρεσίας Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου είναι ρυθμιζόμενες και συμπεριλαμβάνουν προσαυξήσεις επί των ισχυόντων προγραμμάτων προμήθειας φυσικού αερίου της εταιρείας, σύμφωνα με τα περιεχόμενα στην υπ’ αριθμ. 214/2021 Απόφαση της ΡΑΕ.

Οι πελάτες που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς Τελευταίου Καταφυγίου θα τιμολογούνται με τις παρακάτω προσαυξήσεις* επί των βασικών μας τιμολογίων προμήθειας φυσικού αερίου:

α) Για τους Μη Ωρομετρούμενους Πελάτες, 6,9% προσαύξηση επί των εκάστοτε ισχυουσών τιμολογίων προμήθειας φυσικού αερίου.

β) Για τους Ωρομετρούμενους Πελάτες, 4,9% προσαύξηση επί των εκάστοτε ισχυουσών τιμολογίων προμήθειας φυσικού αερίου.

Δείτε περισσότερα εδώ  για τα οικιακά τιμολόγια και εδώ για τα επαγγελματικά τιμολόγια

*Οι προσαυξήσεις γίνονται επί των αρχικών τιμών των βασικών μας τιμολογίων και δεν περιλαμβάνουν την προωθητική ενέργεια της Δωροκάρτας SHELL.

 

 Επιλέξτε ένα απο τα προγράμματα της nrg και κερδίστε:

  •   έως 35% ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ κάθε μήνα για 2 ολόκληρα χρόνια.

  •   Δωροκάρτα αξίας 50€ για το φυσικό αέριο για εξαργύρωση σε καύσιμα και προϊόντα πρατηρίου από τη Shell.

  •   έως 3000 πόντους smart, με κάθε νέα σύνδεση.

 

Μάθετε περισσότερα εδώ