Συνεπείς

Πελάτες

nrg on time GAS 4BUSINESS

Μηδενική Εγγύηση με ενεργοποίηση Πάγιας Εντολής

Χρήσιμα Έγγραφα
ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

Τιμή με Έκπτωση Συνέπειας 40% στο περιθώριο nrg
(1,10 x T.T.F.*) + 0,0099€/kWh 

 

Αρχική Χρέωση Ενέργειας: (1,10 x T.T.F.*) + 0,0165€/kWh

Η χρέωση φυσικού αερίου καθορίζεται βάσει της εκάστοτε δημοσιευθείσας από το European Energy Exchange «ΕΕΧ» Τιμής Title Transfer Facility. Η Τιμή TTF ισούται με την τιμή εκκαθάρισης TTF κατά την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα (βάσει κανονισμών και κριτηρίων ΕΕ.), από τον μήνα που τιμολογείται κάθε φορά. Η τιμή δημοσιεύεται μηνιαίως στον ιστότοπο του ΕΕΧ  εδώ.

 

Τελική τιμή με εκπτώσεις παγίου:

  • μηδενικό με Πάγια Εντολή + E-Bil
  • 1,00€/ μήνα με Πάγια Eντολή
  • 4,00€/μήνα με Ε-Bill

Αρχική Τιμή Παγίου: 5,00€/μήνα

 

Το μηνιαίο πάγιο αφορά 30 ημερολογιακές ημέρες.
Η χρέωση (1,10 x T.T.F.*) + 0,0165€/kWh αφορά το ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου. 
Το % Έκπτωσης Συνέπειας υπολογίζεται στο περιθώριο του προμηθευτή.

 

Για να ενεργοποιήσετε το e-bill, μπείτε στο mynrg και επιλέξτε e-bill από τις ρυθμίσεις. Δείτε αναλυτικές οδηγίες για την ενεργοποίηση του e-bill εδώ.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ:
Με το πρόγραμμα αυτό κερδίζετε

x1

πόντος
Smart

με κάθε ευρώ κατανάλωσης

Διαθεσιμότητα Φυσικού Αερίου

Δείτε τις περιπτώσεις ανάλογα με τη διαθεσιμότητα φυσικού αερίου στην περιοχή σας.

Δείτε Τώρα

Άλλα προϊόντα

nrg prime GAS 4BUSINESS other products

nrg prime GAS 4BUSINESS

Μάθετε περισσότερα
nrg adapt GAS 4BUSINESS other products

nrg adapt GAS 4BUSINESS

Μάθετε περισσότερα