Δημοσίευση Τιμών Ενέργειας

Δημοσίευση Τιμών Ενέργειας

Δυνάμει των προβλέψεων του άρθρου 138 του Ν. 4951/2022 (ΦΕΚ Α’ 129/04.07.2022) σχετικά με την θέσπιση έκτακτων ρυθμίσεων μεταβατικού χαρακτήρα στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για την άμβλυνση των οικονομικών συνεπειών της ενεργειακής κρίσης καθώς και των ΥΑ ΦΕΚ Β' 3312/18.05.2023 και ΥΑ ΦΕΚ Β' 4802/28.07.2023, αναστέλλεται για την χρονική περίοδο 01.08.2022-31.12.2023 η εφαρμογή ρήτρας αναπροσαρμογής ή αντίστοιχης ρήτρας η οποία συνδέεται με τη διακύμανση μεγεθών της χονδρεμπορικής αγοράς, σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούνται να ανακοινώνουν σε μηνιαία βάση και σε ευδιάκριτο σημείο στην ιστοσελίδα τους, έως την 20η ημέρα του μήνα (Μ-1) πριν από τον μήνα εφαρμογής (Μ), τις πάγιες χρεώσεις και τις χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για το σκέλος ισχύος και ενέργειας που εφαρμόζονται στα τιμολόγια προμήθειας για τα οποία ισχύει η αναστολή εφαρμογής ρήτρας αναπροσαρμογής. Ειδικότερα για την πρώτη περίοδο εφαρμογής (08.2022), η ανακοίνωση των χρεώσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας διενεργείται έως τις 31.07.2022.

 

Δείτε τις ισχύουσες τιμές Δεκεμβρίου 2023 εδώ.παροχές ΔΕΚ.

παροχές ΔΕΚ less 25kVaπαροχές ΔΕΚ more 25kVa_0

Δείτε τις ισχύουσες τιμές Νοεμβρίου 2023 εδώ.

Δείτε τις ισχύουσες τιμές Οκτωβρίου 2023 εδώ.

Δείτε τις ισχύουσες τιμές Σεπτεμβρίου 2023 εδώ.

Δείτε τις ισχύουσες τιμές Αυγούστου 2023 εδώ.

Δείτε τις ισχύουσες τιμές Ιουλίου 2023 εδώ.

Δείτε τις ισχύουσες τιμές Ιουνίου 2023 εδώ.

Δείτε τις ισχύουσες τιμές Μαϊου 2023 εδώ.

Δείτε τις ισχύουσες τιμές Απριλίου 2023 εδώ.

Δείτε τις ισχύουσες τιμές Μαρτίου 2023 εδώ.

Δείτε τις ισχύουσες τιμές Φεβρουαρίου 2023 εδώ.

Δείτε τις ισχύουσες τιμές Ιανουαρίου 2023 εδώ.

Δείτε τις ισχύουσες τιμές Δεκεμβρίου 2022 εδώ.

Δείτε τις ισχύουσες τιμές Νοεμβρίου 2022 εδώ.

Δείτε τις ισχύουσες τιμές Οκτωβρίου 2022 εδώ.

Δείτε τις ισχύουσες τιμές Σεπτεμβρίου 2022 εδώ.

Δείτε τις ισχύουσες τιμές Αυγούστου 2022 εδώ.