Δημοσίευση Τιμών Ενέργειας

Δημοσίευση Τιμών Ενέργειας

Δυνάμει των προβλέψεων του άρθρου 138 του Ν. 4951/2022 (ΦΕΚ Α’ 129/04.07.2022) σχετικά με την θέσπιση έκτακτων ρυθμίσεων μεταβατικού χαρακτήρα στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για την άμβλυνση των οικονομικών συνεπειών της ενεργειακής κρίσης, αναστέλλεται για την χρονική περίοδο 01.08.2022-01.07.2023 η εφαρμογή ρήτρας αναπροσαρμογής ή αντίστοιχης ρήτρας η οποία συνδέεται με τη διακύμανση μεγεθών της χονδρεμπορικής αγοράς, σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούνται να ανακοινώνουν σε μηνιαία βάση και σε ευδιάκριτο σημείο στην ιστοσελίδα τους, έως την 20η ημέρα του μήνα (Μ-1) πριν από τον μήνα εφαρμογής (Μ), τις πάγιες χρεώσεις και τις χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για το σκέλος ισχύος και ενέργειας που εφαρμόζονται στα τιμολόγια προμήθειας για τα οποία ισχύει η αναστολή εφαρμογής ρήτρας αναπροσαρμογής. Ειδικότερα για την πρώτη περίοδο εφαρμογής (08.2022), η ανακοίνωση των χρεώσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας διενεργείται έως τις 31.07.2022.

Δείτε τις τιμές του Αυγούστου 2022 εδώ.

Δείτε τις ισχύουσες τιμές Σεπτεμβρίου 2022 εδώ.

Δείτε τις ισχύουσες τιμές Οκτωβρίου 2022 εδώ.

Δείτε τις ισχύουσες τιμές Νοεμβρίου 2022 εδώ.

Δείτε τις ισχύουσες τιμές Δεκεμβρίου 2022 εδώ.

Δείτε τις ισχύουσες τιμές Ιανουαρίου 2023 εδώ.

Δείτε τις ισχύουσες τιμές Φεβρουαρίου 2023 εδώ.

Οικιακές παροχές febΕπαγγελματικές παροχές feb less 25kVa

Επαγγελματικές παροχές feb more 25kVa