ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

1. Εισαγωγή – Πληροφορίες για τον Υπεύθυνο Εξεργασίας
2. Βασικές αρχές επεξεργασίας των δεδομένων σας
3. Σκοπός και νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας.
3.1. Αυτόματη συλλογή δεδομένων όταν επισκέπτεστε τους ιστοτόπους μας και εν γένει όταν χρησιμοποιείτε τις λοιπές εφαρμογές ή υπηρεσίες μας
3.2. Συλλογή δεδομένων κατά την εγγραφή σας τον ιστότοπο https://drive.nrgincharge.gr/ ή/και την εφαρμογή «incharge» και κατά τη χρήση αυτών για τη λήψη υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης
3.3. Φόρμες Επικοινωνίας ιστοσελίδων – Επικοινωνία μέσω τηλεφώνου
3.4. Επεξεργασία δεδομένων με την υποβολή αίτησης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή/και φυσικού αερίου
3.5. Εμπορική επικοινωνία
3.6. Διαγωνισμοί και προωθητικές ενέργειες
3.7. Τηλεφωνική παραγγελία προϊόντων.
3.8. Εφαρμογή «mynrg»
3.9. Σελίδα (page) στο Facebook
3.10. Χρήση της υπηρεσίας τηλεφωνικής εξόφλησης λογαριασμών σας
3.11. Υπηρεσία instant bill
4. Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας - Διαβιβάσεις
5. Δεδομένα ανηλίκων.
6. Τα Δικαιώματά σας
7. Αλλαγές στην παρούσα πολιτική απορρήτου