ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

1. Εισαγωγή – Πληροφορίες για τον Υπεύθυνο Εξεργασίας
2. Βασικές αρχές επεξεργασίας των δεδομένων σας
3. Σκοπός και νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας.
4. Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας - Διαβιβάσεις
5. Δεδομένα ανηλίκων.
6. Τα Δικαιώματά σας
7. Αλλαγές στην παρούσα πολιτική απορρήτου