Ηλεκτρική Ενέργεια και Φυσικό Αέριο

TOTAL_nrg_4BUSINESS1

25% ΔΩΡΕΑΝ ΡΕΥΜΑ
20% ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Αρχική Χρέωση Ενέργειας 0.093€/kWh

Τελική τιμή 0.06975€/kWh

Οριστική Μοναδιαία Τιμή Εκκίνησης Εκάστοτε Τριμηνιαίας Δημοπρασίας + Περιθώριο Εμπορίας €0.0082

Πάγιο €4.00/μήνα

Αίτηση Μάθετε περισσότερα
TOTAL_nrg_4BUSINESS_2

15% ΔΩΡΕΑΝ ΡΕΥΜΑ
20% ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Αρχική Χρέωση Ενέργειας 0.0795€/kWh

Τελική τιμή 0.06757€/kWh

Οριστική Μοναδιαία Τιμή Εκκίνησης Εκάστοτε Τριμηνιαίας Δημοπρασίας + Περιθώριο Εμπορίας €0.0082

Πάγιο €4.00/μήνα

Επικοινωνία Μάθετε περισσότερα
TOTAL_nrg_4BUSINESS_3

25% ΔΩΡΕΑΝ ΡΕΥΜΑ
20% ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Αρχική Χρέωση Ενέργειας 0.0915€/kWh

Τελική τιμή 0.06863€/kWh

Οριστική Μοναδιαία Τιμή Εκκίνησης Εκάστοτε Τριμηνιαίας Δημοπρασίας + Περιθώριο Εμπορίας €0.0082

Πάγιο €4.00/μήνα

Επικοινωνία Μάθετε περισσότερα