Ηλεκτρική Ενέργεια και Φυσικό Αέριο

TOTAL_nrg_4BUSINESS1

Προσφορά 30% Δωρεάν Ρεύμα κάθε μήνα
Προσφορά 20% Δωρεάν Φυσικό Αέριο κάθε μήνα

Αρχική Τιμή 0,09971€/kWh

Τιμή Προσφοράς 0,0698€/kWh + πάγιο

Οριστική Μοναδιαία Τιμή Εκκίνησης Εκάστοτε Τριμηνιαίας Δημοπρασίας + Περιθώριο Εμπορίας €0,0082

Πάγιο €4,00/μήνα

Επικοινωνία Μάθετε περισσότερα
TOTAL_nrg_4BUSINESS_2

Προσφορά 20% Δωρεάν Ρεύμα κάθε μήνα
Προσφορά 20% Δωρεάν Φυσικό Αέριο κάθε μήνα

Αρχική Τιμή 0,08725€/kWh

Τιμή Προσφοράς 0,0698€/kWh + πάγιο

Οριστική Μοναδιαία Τιμή Εκκίνησης Εκάστοτε Τριμηνιαίας Δημοπρασίας + Περιθώριο Εμπορίας €0,0082

Πάγιο €4,00/μήνα

Επικοινωνία Μάθετε περισσότερα
TOTAL_nrg_4BUSINESS_3

Προσφορά 25% Δωρεάν Ρεύμα κάθε μήνα
Προσφορά 20% Δωρεάν Φυσικό Αέριο κάθε μήνα

Αρχική Τιμή 0,09307€/kWh

Τιμή Προσφοράς 0,0698€/kWh + πάγιο

Οριστική Μοναδιαία Τιμή Εκκίνησης Εκάστοτε Τριμηνιαίας Δημοπρασίας + Περιθώριο Εμπορίας €0,0082

Πάγιο €4,00/μήνα

Επικοινωνία Μάθετε περισσότερα