Εξυπηρέτηση

Στόχος μας, να προσφέρουμε πάντα περισσότερα από όσα περιμένετε

Χρήσιμο Υλικό

Έντυπο Γενικής Εξουσιοδότησης Aίτηση Ενημέρωσης για Δεδομένα Κατανάλωσης Έντυπο Ενημέρωσης Πελάτη για Τροποποίηση Όρων Έντυπο Υποβολής Αιτημάτων Έντυπο Αίτησης Τροποποίησης Σύμβασης Προμήθειας - Γενικό Έντυπο Αίτησης Τροποποίησης Σύμβασης Προμήθειας - Μεταβολή Κατηγορίας ή Τιμολογίου Έντυπο Αίτησης Τροποποίησης Σύμβασης Προμήθειας - Μεταβολή Στοιχείων Εγκατάστασης λόγω Μετεγκατάστασης Έντυπο Υποβολής Παραπόνων Έντυπο Αμφισβήτησης Λογαριασμού Κατανάλωσης Ενεργειακό Μίγμα 2016 Αίτηση Ελέγχου Μετρητή Έντυπο Ειδικής Εξουσιοδότησης Επανέναρξης Ηλεκτροδότησης Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Προμήθειας Γενικοί Όροι Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας για Μεγάλους Πελάτες - Μέση Τάση Αίτηση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας για Οικιακούς Πελάτες - Χαμηλή Τάση Κατάλογος Προωθητικών Ενεργειών - Εκπτώσεων Προγραμμάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Όροι Προωθητικής Ενέργειας "Δωροκάρτα Shell" Γενικοί Όροι Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας για Οικιακούς Πελάτες - Χαμηλή Τάση Γενικοί Όροι Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας για Επαγγελματικούς Πελάτες - Χαμηλή Τάση Κατάλογος Προωθητικών Ενεργειών Φυσικού Αερίου Συνδυαστικών Προωθητικών Ενεργειών Φυσικού Αερίου - Ηλεκτρικής Ενέργειας Έντυπο Δήλωσης Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου Έντυπο Δήλωσης Υπαναχώρησης Έντυπο Εξουσιοδότησης Διακοπής Ηλεκτροδότησης Κώδικας Διαχείρισης Αιτημάτων και Παραπόνων - Πελάτες Ηλεκτρικής Ενέργειας Γενικός Τιμοκατάλογος Προσφερόμενων Προγραμμάτων-Ανάλυση Χρεώσεων Ηλεκτρικής Ενέργειας Γενικοί Όροι Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας Μη Οικιακών Πελατών Χαμηλής Τάσης Έντυπο Υπηρεσιών Ηλεκτρικής Ενέργειας
Αίτηση Ενημέρωσης για Δεδομένα Κατανάλωσης Φυσικού Αερίου Έντυπο Αίτησης Τροποποίησης Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου - Μεταβολή Στοιχείων Εγκατάστασης λόγω Μετεγκατάστασης Έντυπο Αίτησης Τροποποίησης Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου - Γενική Περίπτωση Έντυπο Αμφισβήτησης Λογαριασμού Κατανάλωσης Φυσικού Αερίου Έντυπο Αίτησης Τροποποίησης Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου - Μεταβολή Κατηγορίας ή Τιμολογίου Έντυπο Δήλωσης Υπαναχώρησης από Σύμβαση Προμήθειας Φυσικού Αερίου Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου Έντυπο Υποβολής Αιτήματος - Παραπόνου Αίτηση Προμήθειας Φυσικού Αερίου Κατάλογος Προωθητικών Ενεργειών Φυσικού Αερίου Συνδυαστικών Προωθητικών Ενεργειών Φυσικού Αερίου - Ηλεκτρικής Ενέργειας Κώδικας Διαχείρισης Αιτημάτων και παραπόνων - πελάτες Φυσικού Αερίου Γενικοί Όροι Προμήθειας Φυσικού Αερίου