Εξυπηρέτηση

Στόχος μας, να προσφέρουμε πάντα περισσότερα από όσα περιμένετε

Χρήσιμο Υλικό

Αίτηση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας για Οικιακούς Πελάτες - Χαμηλή Τάση Αίτηση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας για Επαγγελματικούς Πελάτες Μέσης Τάσης Κατάλογος Προωθητικών Ενεργειών - Εκπτώσεων Προγραμμάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Έντυπο Γενικής Εξουσιοδότησης Κώδικας Διαχείρισης Αιτημάτων και Παραπόνων - Πελάτες Ηλεκτρικής Ενέργειας Έντυπο Υπηρεσιών Ηλεκτρικής Ενέργειας Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) Ευάλωτοι Πελάτες Όροι Δωροκάρτας Shell Aίτηση Ενημέρωσης για Δεδομένα Κατανάλωσης Γενικός Τιμοκατάλογος Προσφερόμενων Προγραμμάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας - Ανάλυση Χρεώσεων Ηλεκτρικής Ενέργειας Έντυπο Ενημέρωσης Πελάτη για Τροποποίηση Όρων Έντυπο Υποβολής Αιτημάτων Γενικοί Όροι Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας Μη Οικιακών Πελατών Χαμηλής Τάσης Έντυπο Δήλωσης Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου Έντυπο Αίτησης Τροποποίησης Σύμβασης Προμήθειας - Γενικό Έντυπο Αίτησης Τροποποίησης Σύμβασης Προμήθειας - Μεταβολή Κατηγορίας ή Τιμολογίου Έντυπο Αίτησης Τροποποίησης Σύμβασης Προμήθειας - Μεταβολή Στοιχείων Εγκατάστασης λόγω Μετεγκατάστασης Έντυπο Υποβολής Παραπόνων Έντυπο Αμφισβήτησης Λογαριασμού Κατανάλωσης Ενεργειακό Μίγμα 2016 Αίτηση Ελέγχου Μετρητή Έντυπο Ειδικής Εξουσιοδότησης Επανέναρξης Ηλεκτροδότησης Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Προμήθειας Γενικοί Όροι Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας για Μεγάλους Πελάτες - Μέση Τάση Γενικοί Όροι Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας για Οικιακούς Πελάτες - Χαμηλή Τάση Κατάλογος Προωθητικών Ενεργειών Φυσικού Αερίου Συνδυαστικών Προωθητικών Ενεργειών Φυσικού Αερίου - Ηλεκτρικής Ενέργειας Έντυπο Δήλωσης Υπαναχώρησης Έντυπο Εξουσιοδότησης Διακοπής Ηλεκτροδότησης Κατάλογος προωθητικών ενεργειών Ηλεκτρικού Ρεύματος
Αίτηση Προμήθειας Φυσικού Αερίου Γενικοί Όροι Προμήθειας Φυσικού Αερίου Γενικός Τιμοκατάλογος Προσφερόμενων Προγραμμάτων Φυσικού Αερίου Όροι Δωροκάρτας Shell Έντυπο Δήλωσης Υπαναχώρησης από Σύμβαση Προμήθειας Φυσικού Αερίου Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου Έντυπο Υποβολής Αιτήματος - Παραπόνου Κώδικας Διαχείρισης Αιτημάτων και παραπόνων - πελάτες Φυσικού Αερίου Έντυπο Αμφισβήτησης Λογαριασμού Κατανάλωσης Φυσικού Αερίου Κατάλογος Προωθητικών Ενεργειών Φυσικού Αερίου Συνδυαστικών Προωθητικών Ενεργειών Φυσικού Αερίου - Ηλεκτρικής Ενέργειας Αίτηση Ενημέρωσης για Δεδομένα Κατανάλωσης Φυσικού Αερίου Έντυπο Αίτησης Τροποποίησης Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου - Μεταβολή Στοιχείων Εγκατάστασης λόγω Μετεγκατάστασης Έντυπο Αίτησης Τροποποίησης Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου - Γενική Περίπτωση Έντυπο Αίτησης Τροποποίησης Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου - Μεταβολή Κατηγορίας ή Τιμολογίου