Εξυπηρέτηση

Στόχος μας, να προσφέρουμε πάντα περισσότερα από όσα περιμένετε

Χρήσιμο Υλικό

Αίτηση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών Πελατών Χαμηλής Τάσης Αίτηση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας Επαγγελματικών Πελατών Χαμηλής Τάσης Γενικός Τιμοκατάλογος Προσφερόμενων Προγραμμάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Γενικοί Όροι Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών Πελατών Γενικοί Όροι Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας Μη Οικιακών Πελατών Χαμηλής Τάσης Κατάλογος Προωθητικών Ενεργείων και Εκπτώσεων επί προγραμμάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας για Οικιακές και Επαγγελματικές Παροχές Όροι Συμμετοχής Προωθητικής Ενέργειας Δωροκάρτας SHELL Ειδικοί Όροι nrg green Έντυπο Καταγελλίας Σύμβασης Προμήθειας Έντυπο Εξουσιοδότησης Διακοπής Ηλεκτροδότησης Έντυπο Αίτησης Ελέγχου Μετρητή Έντυπο Αίτησης Οικιακού Φορτιστή Έντυπο Δήλωσης Υπαναχώρησης Καθολική Υπηρεσία Γενικοί Όροι Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας για Μεγάλους Πελάτες - Μέση Τάση Έντυπο Γενικής Εξουσιοδότησης Εκπροσώπησης Πελάτη Κώδικας διαχείρισης αιτημάτων και παράπονων για πελάτες Ηλεκτρικής Ενέργειας Αίτηση Ενημέρωσης για Δεδομένα Κατανάλωσης Έντυπο Υποβολής Αιτημάτων Έντυπο Αίτησης Τροποποίησης Σύμβασης Έντυπο Αίτησης Τροποποίησης Σύμβασης λόγω Μετεγκατάστασης Έντυπο Αίτησης Τροποποίησης Σύμβασης λόγω Μεταβολής Κατηγορίας ή Τιμολογίου Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) Ευάλωτοι Πελάτες Έντυπο Ενημέρωσης Πελάτη για την Τροποποίηση Όρων της Σύμβασης Έντυπο Δήλωσης Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου Έντυπο Υποβολής Παραπόνων Έντυπο Αμφισβήτησης Λογαριασμού Κατανάλωσης Αίτηση nrg green Ειδικοί όροι nrg prime & adapt Ειδικοί Όροι Προωθητικής Ενέργειας Προγράμματος Υγείας nrg prime
Αίτηση Προμήθειας Φυσικού Αερίου Γενικός Τιμοκατάλογος Προσφερόμενων Προγραμμάτων Φυσικού Αερίου Γενικοί Όροι Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου Κατάλογος Προωθητικών Ενεργειών Φυσικού Αερίου και Συνδυαστικών Προγραμμάτων Έντυπο Καταγελλίας Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου Όροι Συμμετοχής Προωθητικής Ενέργειας Δωροκάρτας SHELL Έντυπο Δήλωσης Υπαναχώρησης Έντυπο Υποβολής Παραπόνων Κώδικας διαχείρισης αιτημάτων και παράπονων για πελάτες Φυσικού Αερίου Έντυπο Αμφισβήτησης Λογαριασμού Κατανάλωσης Έντυπο Αίτησης Τροποποίησης Σύμβασης Έντυπο Αίτησης Τροποποίησης Σύμβασης λόγω Μεταβολής Κατηγορίας ή Τιμολογίου Καθολική Υπηρεσία Έντυπο Γενικής Εξουσιοδότησης Εκπροσώπησης Πελάτη Αίτηση Ενημέρωσης για Δεδομένα Κατανάλωσης Έντυπο Υποβολής Αιτημάτων Έντυπο Αίτησης Τροποποίησης Σύμβασης Έντυπο Αίτησης Τροποποίησης Σύμβασης λόγω Μετεγκατάστασης Έντυπο Αίτησης Τροποποίησης Σύμβασης λόγω Μεταβολής Κατηγορίας ή Τιμολογίου Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) Ευάλωτοι Πελάτες Έντυπο Ενημέρωσης Πελάτη για την Τροποποίηση Όρων της Σύμβασης Έντυπο Δήλωσης Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου Έντυπο Υποβολής Παραπόνων Έντυπο Αμφισβήτησης Λογαριασμού Κατανάλωσης Όροι Συμμετοχής Προωθητικής Ενέργειας Δωροκάρτας ΙΚΕΑ Ειδικοί Όροι nrg prime GAS Ειδικοί Όροι Προωθητικής Ενέργειας Προγράμματος Υγείας nrg prime