Εξυπηρέτηση

Στόχος μας, να προσφέρουμε πάντα περισσότερα από όσα περιμένετε

Χρήσιμο Υλικό

Αίτηση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών Πελατών Χαμηλής Τάσης Αίτηση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας Επαγγελματικών Πελατών Χαμηλής Τάσης Γενικοί Όροι Σύμβασης Προμήθειας Οικιακών Πελάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Γενικοί Όροι Σύμβασης Προμήθειας Επαγγελματικών Παροχών Χαμηλής Τάσης Γενικός Τιμοκατάλογος Προσφερόμενων Προγραμμάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Κατάλογος Προωθητικών Ενεργείων και Εκπτώσεων επί προγραμμάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας για Οικιακές και Επαγγελματικές Παροχές Γενικοί Όροι Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας για Μεγάλους Πελάτες - Μέση Τάση Κατάλογος Προωθητικών Ενεργειών Ηλεκτρικού Ρεύματος και Φυσικού Αερίου Ειδικοί Όροι Προγραμμάτων Όροι Συμμετοχής Προωθητικής Ενέργειας Δωροκάρτας SHELL Ειδικοί Όροι nrgOnTheGo Έντυπο Γενικής Εξουσιοδότησης Εκπροσώπησης Πελάτη Κώδικας διαχείρισης αιτημάτων και παράπονων για πελάτες Ηλεκτρικής Ενέργειας Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) Ευάλωτοι Πελάτες Aίτηση Ενημέρωσης για Δεδομένα Κατανάλωσης Έντυπο Ενημέρωσης Πελάτη για Τροποποίηση Όρων Έντυπο Υποβολής Αιτημάτων Έντυπο Δήλωσης Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου Έντυπο Αίτησης Τροποποίησης Σύμβασης Προμήθειας - Γενικό Έντυπο Αίτησης Τροποποίησης Σύμβασης Προμήθειας - Μεταβολή Κατηγορίας ή Τιμολογίου Έντυπο Αίτησης Τροποποίησης Σύμβασης Προμήθειας - Μεταβολή Στοιχείων Εγκατάστασης λόγω Μετεγκατάστασης Έντυπο Εξουσιοδότησης Διακοπής Ηλεκτροδότησης Έντυπο Υποβολής Παραπόνων Έντυπο Αμφισβήτησης Λογαριασμού Κατανάλωσης Ενεργειακό Μίγμα 2016 Αίτηση Ελέγχου Μετρητή Χρήσιμες Πληροφορίες Καθολικής Υπηρεσίας nrg Έντυπο Καταγελλίας Σύμβασης Προμήθειας Αίτηση για Λήψη Οικιακού Φορτιστή Έντυπο Υπηρεσιών Ηλεκτρικού Ρεύματος Έντυπο Δήλωσης Υπαναχώρησης
Αίτηση Προμήθειας Φυσικού Αερίου Γενικοί Όροι Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου Γενικός Τιμοκατάλογος Προσφερόμενων Προγραμμάτων Φυσικού Αερίου Γενικός Τιμοκατάλογος Προσφερομένων Προγραμμάτων Φυσικού Αερίου (για πελάτες περιόδου 11.2018 – 2.2021) Κατάλογος Προωθητικών Ενεργείων Φυσικού Αερίου και Συνδυαστικών Προγραμμάτων Έντυπο Δήλωσης Υπαναχώρησης από Σύμβαση Προμήθειας Φυσικού Αερίου Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου Έντυπο Υποβολής Αιτήματος - Παραπόνου Κώδικας διαχείρισης αιτημάτων και παράπονων για πελάτες Φυσικού Αερίου Έντυπο Αμφισβήτησης Λογαριασμού Κατανάλωσης Φυσικού Αερίου Αίτηση Ενημέρωσης για Δεδομένα Κατανάλωσης Φυσικού Αερίου Έντυπο Αίτησης Τροποποίησης Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου - Μεταβολή Στοιχείων Εγκατάστασης λόγω Μετεγκατάστασης Έντυπο Αίτησης Τροποποίησης Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου - Γενική Περίπτωση Έντυπο Αίτησης Τροποποίησης Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου - Μεταβολή Κατηγορίας ή Τιμολογίου Όροι Προωθητικής Ενέργειας nrg 4Uni - IKEA Όροι Συμμετοχής Προωθητικής Ενέργειας Δωροκάρτας SHELL