Εξυπηρέτηση

Στόχος μας, να προσφέρουμε πάντα περισσότερα από όσα περιμένετε

Χρήσιμο Υλικό

Αίτηση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας Επαγγελματικών Πελατών Χαμηλής Τάσης Γενικος Τιμοκαταλογος Προσφερόμενων Προγραμμάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας.pdf Κατάλογος Προωθητικών Ενεργειών & Εκπτώσεων Προγραμμάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας & Ειδικοί Όροι Ειδικοί Όροι Συνδρομής Ανάκλησης Εγγυήσεων Προέλευσης nrg Green Γενικoί Όροι Σύμβασης Προμήθειας Οικιακών Πελατών Χαμηλής Τάσης.pdf Γενικοί Όροι Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας Μη Οικιακών Πελατών Χαμηλής Τάσης.pdf Κατάλογος Προωθητικών Ενεργειών Στο Πλαίσιο Συμβάσεων Προμήθειας Φυσικού Αερίου και Συνδυαστικών Προγραμμάτων Έντυπο Καταγελλίας Σύμβασης Προμήθειας Έντυπο Εξουσιοδότησης Διακοπής Ηλεκτροδότησης Έντυπο Δήλωσης Υπαναχώρησης Έντυπο Αίτησης Ελέγχου Μετρητή Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) Έντυπο Αίτησης Οικιακού Φορτιστή Γενικοί Όροι Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας για Μεγάλους Πελάτες - Μέση Τάση Έντυπο Γενικής Εξουσιοδότησης Εκπροσώπησης Πελάτη Κώδικας διαχείρισης αιτημάτων και παράπονων για πελάτες Ηλεκτρικής Ενέργειας Αίτηση Ενημέρωσης για Δεδομένα Κατανάλωσης Έντυπο Υποβολής Αιτημάτων Έντυπο Αίτησης Τροποποίησης Σύμβασης Έντυπο Αίτησης Τροποποίησης Σύμβασης λόγω Μεταβολής Κατηγορίας ή Τιμολογίου Ευάλωτοι Πελάτες Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας Έντυπο Ενημέρωσης Πελάτη για την Τροποποίηση Όρων της Σύμβασης Έντυπο Δήλωσης Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου Έντυπο Υποβολής Παραπόνων Έντυπο Αμφισβήτησης Λογαριασμού Κατανάλωσης Αίτηση για ενεργοποίηση συνδρομής ανάκλησης εγγυήσεων προέλευσης nrg Green & Ειδικοί όροι Ειδικοί Όροι Προωθητικής Ενέργειας Προγράμματος Υγείας nrg prime Όροι προγράμματος επιβράβευσης «nrg @ all smart» Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση Κρατικής Επιδότησης για Επαγγελματικούς Πελάτες έως 35kVA Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας Όροι Συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια «Δωροκάρτες Shell».pdf Όροι Κάρτα Υγείας NHS
Γενικοί όροι Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου Γενικός Τιμοκατάλογος Προσφερόμενων Προγραμμάτων Φυσικού Αερίου Κατάλογος Προωθητικών Ενεργειών Φυσικού Αερίου και Συνδυαστικών Ενεργειών Αίτηση Προμήθειας Φυσικού Αερίου Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου Ειδικοί Όροι nrg prime GAS Έντυπο Δήλωσης Υπαναχώρησης από Σύμβαση Προμήθειας Φυσικού Αερίου Έντυπο Υποβολής Παραπόνων Ειδικοί Όροι Προωθητικής Ενέργειας Προγράμματος Υγείας nrg prime Κώδικας διαχείρισης αιτημάτων και παράπονων για πελάτες Φυσικού Αερίου Έντυπο Αμφισβήτησης Λογαριασμού Κατανάλωσης Έντυπο Αίτησης Τροποποίησης Σύμβασης Έντυπο Αίτησης Τροποποίησης Σύμβασης λόγω Μεταβολής Κατηγορίας ή Τιμολογίου Έντυπο Γενικής Εξουσιοδότησης Εκπροσώπησης Πελάτη Αίτηση Ενημέρωσης για Δεδομένα Κατανάλωσης Έντυπο Υποβολής Αιτημάτων Έντυπο Αίτησης Τροποποίησης Σύμβασης Έντυπο Αίτησης Τροποποίησης Σύμβασης λόγω Μεταβολής Κατηγορίας ή Τιμολογίου Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) Ευάλωτοι Πελάτες Έντυπο Ενημέρωσης Πελάτη για την Τροποποίηση Όρων της Σύμβασης Έντυπο Δήλωσης Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου Έντυπο Υποβολής Παραπόνων Έντυπο Αμφισβήτησης Λογαριασμού Κατανάλωσης Όροι Συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια «Δωροκάρτες Shell».pdf