Εμπορία Ενέργειας

Επενδύουμε στο νέο τοπίο της ενέργειας που σχηματίζεται στην ΝΑ. Ευρώπη, ώστε να προσφέρουμε τη σύγχρονη εναλλακτική πρόταση στη χώρα και τον έλληνα καταναλωτή.

Ενεργειακό χαρτοφυλάκιο

Η nrg είναι μία από τις πλέον εξειδικευμένες εταιρείες Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Διαθέτει άδεια Εμπορίας και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 500MW.

Επενδύοντας συστηματικά στον τομέα της Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας, η nrg έχει εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της έγκριτα και εξειδικευμένα στελέχη του κλάδου και αποτελεί σήμερα μία από τις πλέον αξιόπιστες εταιρίες της αγοράς στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Δραστηριοποιείται δυναμικά στις αγορές των περισσότερων χωρών της περιοχής και, έχοντας συνάψει συμφωνίες με τις μεγαλύτερες ενεργειακές εταιρείες, ανταποκρίνεται ταχύτατα στις μεταβολές των αγορών.

Επενδύουμε στο νέο τοπίο της ενέργειας που σχηματίζεται στην ΝΑ. Ευρώπη, ώστε να προσφέρουμε τη σύγχρονη εναλλακτική πρόταση στη χώρα και τον έλληνα καταναλωτή.

"Απόλυτη εξειδίκευση και διεθνής παρουσία"

Διασυνδέσεις

Η nrg είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Συμμετεχόντων του HEnEx (Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας)  και του GME (Ιταλικό Χρηματιστήριο Ενέργειας), καθώς και στο Μητρώο Χρηστών Διασυνδέσεων του ΑΔΜΗΕ και της TERNA. 
Επίσης έχει πρόσβαση σε όλες τις μεγάλες αγορές της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Όλα αυτά τα χρόνια η nrg έχει επιδείξει σταθερή ανάπτυξη στο διασυνοριακό εμπόριο, τόσο σε ποσοτικούς όσο και σε ποιοτικούς δείκτες. 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο η nrg έχει εδραιωθεί ως μια από τις σημαντικότερες Ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο διασυνοριακό εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.

Βασιζόμενη στην εξειδικευμένη προσέγγιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και στις τεχνικές ανάλυσης και διαχείρισης κινδύνου, η nrg επιτυγχάνει τη βελτιστοποίηση του ενεργειακού της χαρτοφυλακίου και τη διατήρηση του ανταγωνιστικού της πλεονεκτήματος.