Ο Όμιλος

50 χρόνια Motor Oil

O Ενεργειακός Χώρος Αλλάζει διαρκώς.
Το Όραμα Μας παραμένει ίδιο, εδώ και 50 Χρόνια.
 

Το 1972 ξεκινήσαμε δυναμικά την πορεία μας στον χώρο της ενέργειας.
50 χρόνια…

 • Στηρίζουμε την ελληνική οικονομία με εξαγωγές σε πάνω από 45 χώρες.
 • Δίνουμε προτεραιότητα στον άνθρωπο και την κοινωνία, απασχολώντας χιλιάδες εργαζόμενους.
 • Επενδύουμε σε νέα έργα και νέες μορφές ενέργειας, βιώσιμα και υπεύθυνα.
 • Συνεχίζουμε, εξελισσόμαστε και προσφέρουμε, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.

Ο Όμιλος είναι ηγέτης στον ενεργειακό κλάδο - στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Στηρίζει την οικονομία με εξαγωγές σε πάνω από 45 χώρες, χιλιάδες εργαζόμενους και συνεχείς νέες επενδύσεις. 

Η Motor Oil δραστηριοποιείται στη διύλιση αργού πετρελαίου και εμπορίας προϊόντων πετρελαίου, και παράλληλα στον τομέα του υγραερίου, της εμπορίας ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Το Διυλιστήριό της είναι ένα από τα πλέον σύγχρονα της Ευρώπης. Έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας διαφόρων τύπων αργού και παράγει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων πετρελαίου, εξυπηρετώντας τις εταιρείες εμπορίας πετρελαίου στην Ελλάδα. 

Η Motor Oil έχει σημαντική παρουσία στην εσωτερική αγορά μέσω των δικτύων λιανικής εμπορίας υγρών καυσίμων των θυγατρικών AVIN OIL και Coral (πρώην SHELL ΕΛΛΑΣ). Η Coral δραστηριοποιείται από το 2017 στην αγορά λιανικής εμπορίας της Κύπρου και από το 2018 στην αγορά της Σερβίας ενώ προσφάτως δραστηριοποιήθηκε στις αγορές της Κροατίας και της Βορείου Μακεδονίας.

Έχει παρουσία στην αγορά εμπορίας ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου μέσω της θυγατρικής nrg SUPPLY & TRADING S.A.. Προχωρά στη δημιουργία 1.000 σημείων φόρτισης ως το τέλος του 2022 και 2.000 σημείων σε βάθος πενταετίας αξιοποιώντας το πανελλαδικό δίκτυο καυσίμων Avin και Shell. Σκοπός είναι η nrg να καταστεί ο μεγαλύτερος και ταχύτερος «φορτιστής» ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα, καλύπτοντας όλους τους οδικούς άξονες.

Στο κομμάτι των λιπαντικών έχει παρουσία μέσω της θυγατρικής LPC, η οποία δραστηριοποιείται στη βιομηχανική παραγωγή βασικών λιπαντικών, στην παραγωγή και εμπορία συσκευασμένων λιπαντικών προϊόντων, καθώς και στην εμπορία παραφινών. 

Στον τομέα του υγραερίου μέσω της Coral Gas αποθηκεύει, συσκευάζει και εμπορεύεται χύμα και εμφιαλωμένο υγραέριο, καθώς και υγραέριο για την κίνηση οχημάτων. Το 2017 η εταιρεία ίδρυσε θυγατρική στην Κύπρο με σκοπό την επέκταση των δραστηριοτήτων της στο εξωτερικό.
 

O Όμιλος έχει αναπτύξει ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το οποίο συνεχώς διευρύνεται. Μέσω στοχευμένων επενδύσεων από το τέλος του 2019 ο Ομιλος έχει ήδη επιτύχει είσοδο στον κλάδο των Α.Π.Ε. διαθέτοντας εγκατεστημένη ισχύ 279MW, και 84MW υπό κατασκευή ενώ έχει αγοράσει επιπλέον χαρτοφυλάκιο αδειών προς ανάπτυξη συνολικής ισχύος 650 MW. 

Προχώρησε σε συνεργασία με την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για την από κοινού ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία του νέου υπερσύγχρονου Αεριοστροβιλικού Σταθμού Συνδυασμένου Κύκλου με καύσιμο το φυσικό αέριο, εγκατεστημένης μικτής ισχύος 877 MW, στη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής.  

Επιπλέον σχεδιάζεται η κατασκευή πλωτής μονάδας αποθήκευσης και επαναεριοποίησης, FSRU (Floating Storage and Regasification Unit). Η ΔΙΩΡΥΓΑ GAS A.E., είναι ένα στρατηγικό έργο διεθνούς εμβέλειας. Μια νέα πύλη εισαγωγής που θα εξυπηρετεί τους καταναλωτές Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ο Όμιλος Motor Oil εισέρχεται δυναμικά στην αγορά του υδρογόνου με δύο έργα της ελληνικής συμμετοχής στο ευρωπαϊκό IPCEI «Υδρογόνο».  Το πρώτο έργο, είναι το Blue Med που αφορά στην παραγωγή μπλε υδρογόνου πολύ χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος καθώς και πράσινου υδρογόνου, με ορίζοντα υλοποίησης το 2025. Το δεύτερο έργο αφορά στο σχέδιο για την παραγωγή υδρογόνου συνολικής ισχύος 1,5 GW στη Δυτική Μακεδονία, στο πλαίσιο του προγράμματος White Dragon

6,12

δισ.ευρώ

Κ.Ε. για το 2020

2,6

εκατ.ευρώ

 σε έργα Κοινωνικής Αλληλεγγύης προς τις τοπικές κοινωνίες και διάφορες χορηγίες το 2020

585

εκατ.ευρώ

Κοινωνικό Προϊόν

116εκατ. ευρώ

σε επενδύσεις για το Περιβάλλον το 2020

30εκατ. ευρώ

η μεγαλύτερη περιβαλλοντική επένδυση στην Ελλάδα για τη διαχείριση απορριμμάτων

6,500χιλιάδες

δένδρα φυτεύτηκαν το 2020

6,280,200TJ

εξοικονόμηση ενέργειας το 2020

89%

των απορριμμάτων επαναχρησιμοποιούνται ή ανακυκλώνονται από τη συνολική παραγωγή στερεών αποβλήτων για το 2020

Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ο κύριος στόχος της Motor Oil είναι η ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και του ενεργειακού αποτυπώματος της λειτουργίας της στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης. Ο στόχος αυτός βασίζεται στα Σύστηματα Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής Διαχείρισης, πιστοποιημένων κατά ISO 14001 και ISO 50001 αντίστοιχα.

Τα Συστήματα Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής Διαχείρισης αποτελούν μέρος του Ενιαίου Διαχειριστικού Συστήματος και συνιστούν αποτελεσματικά εργαλεία διαχειριστικού ελέγχου για την υλοποίηση των στόχων της περιβαλλοντικής πολιτικής, οι οποίοι είναι:

 • Η πλήρης συμμόρφωση με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία.
 • Η λειτουργία των εγκαταστάσεων σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.
 • Η διάθεση στην αγορά προϊόντων, τα οποία πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές για την ποιότητα και την προστασία του περιβάλλοντος, υλοποιώντας τα απαραίτητα έργα εκσυγχρονισμού της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των διαφόρων έργων, με ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.
 • Η εφαρμογή Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών.
 • Ο έλεγχος και, στο μέτρο των τεχνολογικών και οικονομικών δυνατοτήτων, η συνεχής μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και άλλων αερίων ρύπων, όπως και η συνεχής μείωση των υγρών και στερεών αποβλήτων.
 • Ο έλεγχος και η, κατά το δυνατόν, ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας.
 • Η πρόληψη κάθε κινδύνου ρύπανσης, η ελαχιστοποίηση της πιθανότητας πρόκλησης περιβαλλοντικού ατυχήματος και η εκπόνηση, η δοκιμή και η εφαρμογή διαδικασιών άμεσης επέμβασης σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.
 • Η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση όλου του προσωπικού της εταιρείας, όπως επίσης και των εργολάβων που απασχολούνται στις εγκαταστάσεις μας, στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής μας πολιτικής.
 • Η αξιολόγηση της περιβαλλοντικής μας επίδοσης και η συνεχής βελτίωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
 • Η ανάπτυξη επικοινωνίας και διαλόγου με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και ειδικότερα με τις τοπικές κοινωνίες όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Για τον Όμιλο Motor Oil αποτελεί δέσμευση η διατήρηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος Motor Oil αντιμετωπίζει σφαιρικά τα δασικά οικοσυστήματα, μεριμνώντας για τις διάφορες φάσεις του κύκλου ζωής τους και ενισχύοντας όλα τα επίπεδα οργάνωσης της βιοποικιλότητας. Υιοθέτησε το δασικό εκκοκκιστήριο της Αμυγδαλέζας, τον μοναδικό προμηθευτή πιστοποιημένων σπόρων για τα δημόσια και ιδιωτικά φυτώρια. 

Η περιβαλλοντική στρατηγική του Ομίλου εξελίσσεται με τη δεύτερη φάση της αναδάσωσης που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2021. Μετά την πρώτη φάση αναδάσωσης 100 στρεμμάτων στο Πανόραμα 3 της Κινέτας του Δήμου Μεγαρέων, ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2021 η δεύτερη φάση στις Βενίστρες του οικισμού Γαλήνης. Η συνολική έκταση της περιοχής που θα αναδασωθεί ανέρχεται σε 600 στρέμματα. Για πρώτη φόρα στην Ελλάδα, μέρος της δασικής έκτασης θα αναδασωθεί πιλοτικά με τη χρήση της τεχνολογίας Drone Seeding. 

Ο Όμιλος Motor Oil ηγείται της διαμόρφωσης ενός βιώσιμου ενεργειακού μέλλοντος, με σταθερότητα και συνέπεια.  Με επενδυτικό πλάνο στοχευμένο, με δραστηριότητα σε όλους τους τομείς ενεργειακής ανάπτυξης, με στόχο μια βιώσιμη, δίκαιη μετάβαση και διαχρονική στήριξη στον κοινωνικό ιστό. 

Ο στρατηγικός σχεδιασμός του Ομίλου βρίσκεται σε πλήρη σύμπνοια με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, τη συμφωνία του Παρισιού και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ έχοντας ως στόχο την ενεργειακή μετάβαση και την ελαχιστοστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος  των δράσεών του.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Η Motor Oil αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εργοδότες στον ελληνικό χώρο. Στο τέλος του 2020 ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού έφτανε τα 2.792 άτομα.

Οι εργαζόμενοι αποτελούν το πολυτιμότερο κεφάλαιο για την επίτευξη των στρατηγικών µας στόχων και την υλοποίηση των αναπτυξιακών µας προγραµµάτων. Σε αυτό το πλαίσιο η Motor Oil έχει αναπτύξει µία οργανωμένη και µοντέρνα Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού που στόχο έχει τον εντοπισµό, την προσέλκυση, την ανάπτυξη και τη διατήρηση ικανών εργαζοµένων και στελεχών. Το 2020, οι εργαζόμενοι μας εκπαιδεύτηκαν συνολικά 19.674 ώρες. 


Στόχος µας είναι η εξασφάλιση ενός ασφαλούς και δίκαιου εργασιακού περιβάλλοντος, που σέβεται τον άνθρωπο και προάγει την εµπιστοσύνη, το οµαδικό πνεύµα και την αποτελεσµατικότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το website της Motor Oil

Motoroil

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ