Όροι και προϋποθέσεις

1. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΟΙ «Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης του Ιστοτόπου της nrg».
2. ΟΡΙΣΜΟΙ
3. Η ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ.
4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
5. ΧΡΗΣΗ COOKIES
6. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
7. ΙΟΙ (viruses) ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ
8. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
9. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
10. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ