Συνεπείς

Πελάτες

nrg on time GAS 4BUSINESS

Μηδενική Εγγύηση με ενεργοποίηση Πάγιας Εντολής

Χρήσιμα Έγγραφα
ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

Τιμή με Έκπτωση Συνέπειας 40% στο περιθώριο nrg
(1,10 x T.T.F.*) + 0,0099€/kWh 

 

Αρχική Χρέωση Ενέργειας: (1,10 x T.T.F.*) + 0,0165€/kWh

Η χρέωση φυσικού αερίου καθορίζεται βάσει της εκάστοτε δημοσιευθείσας από το European Energy Exchange «ΕΕΧ» Τιμής Title Transfer Facility. Η Τιμή TTF ισούται με την τιμή εκκαθάρισης TTF κατά την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα, από τον μήνα που τιμολογείται κάθε φορά. Η τιμή δημοσιεύεται μηνιαίως στον ιστότοπο του ΕΕΧ  εδώ.
 

Τελική τιμή με εκπτώσεις παγίου:

  • μηδενικό με Πάγια Εντολή + E-Bil
  • 1,00€/ μήνα με Πάγια Eντολή
  • 4,00€/μήνα με Ε-Bill

Αρχική Τιμή Παγίου: 5,00€/μήνα

Το μηνιαίο πάγιο αφορά 30 ημερολογιακές ημέρες.
Η χρέωση (1,10 x T.T.F.*) + 0,0165€/kWh αφορά το ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου. 
Το % Έκπτωσης Συνέπειας υπολογίζεται στο περιθώριο του προμηθευτή.

 

Για να ενεργοποιήσετε το e-bill, μπείτε στο mynrg και επιλέξτε e-bill από τις ρυθμίσεις. Δείτε αναλυτικές οδηγίες για την ενεργοποίηση του e-bill εδώ.

Για να ενεργοποιήσετε την πάγια εντολή για την παροχή σας, θα χρειαστεί να μεταβείτε στο web banking της τράπεζάς σας και με την χρήση του κωδικού πληρωμής (RF) που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του λογαριασμού σας να ενεργοποιήσετε την πάγια τραπεζική εντολή. Η διαδικασία ενεργοποίησης της πάγιας εντολής πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του τραπεζικού συστήματος. Για περαιτέρω διευκρινήσεις και για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσετε κατά την διαδικασία ενεργοποίησης, θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε με την τράπεζά σας.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ:
Με το πρόγραμμα αυτό κερδίζετε

x1

πόντος
Smart

με κάθε ευρώ κατανάλωσης