Συνδυάζεται

με όλα

nrg TOTAL 4BUSINESS

Μηδενική εγγύηση με πάγια εντολή

Χρήσιμα Έγγραφα
ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

Συνδυάστε οποιοδήποτε πρόγραμμα Ρεύματος με οποιοδήποτε πρόγραμμα Φυσικού Αερίου και κερδίστε Έκπτωση έως 60% στο περιθώριο προμηθευτή του Αερίου της επιχείρησής σας.

 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ:


Ρεύμα + nrg on time GAS 4BUSINESS

Τιμή προσφοράς Αερίου (nrg on time GAS 4BUSINESS)

Έκπτωση Συνέπειας 40% + Έκπτωση TOTAL 20% 


[1,10 x TTF* + 0,0066€/kWh] + πάγιο

Αρχική Τιμή: [(1,10 x TTF*) + 0,0165€/kWh ] + πάγιο

 

Εκπτώσεις παγίου:

  • 0€/μήνα με e-bill και πάγια εντολή
  • 1€/μήνα με πάγια εντολή
  • 4€/μήνα με e-bill

Αρχικό Πάγιο: 5€/μήνα

 

Ρεύμα + nrg adapt GAS 4BUSINESS
 

Τιμή προσφοράς Αερίου (nrg adapt GAS 4BUSINESS) 
Έκπτωση 30% + Έκπτωση TOTAL 20%: 

[1,10 x TTF* + 0,0075€/kWh] + πάγιο
 

Αρχική Τιμή:
[(1,10 x TTF*) + 0,015€/kWh ] + πάγιο


Εκπτώσεις Παγίου:

  • 0€/μήνα με e-bill και πάγια εντολή
  • 1€/μήνα με πάγια εντολή
  • 4€/μήνα με e-bill

Αρχικό Πάγιο: 5€/μήνα

 

Ρεύμα + nrg prime GAS 4BUSINESS
 

Τιμή προσφοράς Αερίου (nrg prime GAS 4BUSINESS) 

Έκπτωση ΤΟΤΑL 20%:
[1,10 x TTF* + 0,0072€/kWh] + πάγιο

Αρχική Τιμή:
[(1,10 x TTF*) + 0,009€/kWh ] + πάγιο


Εκπτώσεις Παγίου:

  • 4€/μήνα με e-bill και πάγια εντολή
  • 5€/μήνα με πάγια εντολή
  • 8€/μήνα με e-bill


Αρχικό Πάγιο: 9€/μήνα. 

Το μηνιαίο πάγιο αφορά 30 ημερολογιακές ημέρες. Η Έκπτωση έως 60% υπολογίζεται στο περιθώριο του προμηθευτή στο Φυσικό Αέριο. Η χρέωση φυσικού αερίου καθορίζεται βάσει της εκάστοτε δημοσιευθείσας από το European Energy Exchange «ΕΕΧ» Τιμής Title Transfer Facility. Η Τιμή TTF ισούται με την τιμή εκκαθάρισης TTF κατά την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα, από τον μήνα που τιμολογείται κάθε φορά. Η τιμή δημοσιεύεται μηνιαίως στον ιστότοπο του ΕΕΧ εδώ.  
 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ:
Με το πρόγραμμα αυτό κερδίζετε

x1

πόντος
Smart

με κάθε ευρώ κατανάλωσης κάθε μήνα