Όροι & Προυποθέσεις Χρήσης του SmartHome App

1. Η εταιρία μας
2. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου της Coral Innovations Α.Ε.
3. Χρήση της εφαρμογής
4. Διαθεσιμότητα & Ασφάλεια Εφαρμογής
5. Περιεχόμενο – Ευθύνη
6. Λοιποί Όροι
7. Ρητή δήλωση και συγκατάθεση