ΔΩΡΕΑΝ

75€

ΣΥΝΔΡΟΜΗ

nrg prime GAS

 Μηδενική εγγύηση με πάγια εντολή εξόφλησης λογαριασμού

Χρήσιμα Έγγραφα
ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

Χρέωση Προμήθειας: 1,10€ x TTF + 0,009€/kWh

 

*Η χρέωση φυσικού αερίου καθορίζεται βάσει της εκάστοτε δημοσιευθείσας από το European Energy Exchange «ΕΕΧ» Τιμής Title Transfer Facility. Η Τιμή TTF ισούται με την τιμή εκκαθάρισης TTF κατά την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα (βάσει κανονισμών και κριτηρίων ΕΕ.), από τον μήνα που τιμολογείται κάθε φορά. Η τιμή δημοσιεύεται μηνιαίως στον ιστότοπο του ΕΕΧ εδώ.  

 

ΤΩΡΑ ΔΩΡΕΑΝ Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ, ΑΞΙΑΣ 75€!

Ισχύει για νέες εγγραφές από 21/10/2022 έως 30/11/2023


Αρχική Τιμή Παγίου: 5,5€/μήνα

  • 2,5€/ μήνα με Πάγια Εντολή + E-Bill
  • 3,5€/ μήνα με Πάγια Εντολή
  • 4,5€/μήνα με Ε-Bill

Το μηνιαίο πάγιο αφορά 30 ημερολογιακές ημέρες. Η χρέωση (1,10 x T.T.F.*) + 0,009€/kWh αφορά το ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου. Το % Έκπτωσης Συνέπειας υπολογίζεται στο περιθώριο του προμηθευτή. 

 

Για να ενεργοποιήσετε το e-bill, μπείτε στο mynrg και επιλέξτε e-bill από τις ρυθμίσεις. Δείτε αναλυτικές οδηγίες για την ενεργοποίηση του e-bill εδώ.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ:

Διαθεσιμότητα Φυσικού Αερίου

Δείτε τις περιπτώσεις ανάλογα με τη διαθεσιμότητα φυσικού αερίου στην περιοχή σας.

Δείτε Τώρα

Άλλα προϊόντα