Ηλεκτρική Ενέργεια και Φυσικό Αέριο

TOTAL_nrg4U

Προσφορά 35% Δωρεάν Ρεύμα κάθε μήνα
Προσφορά 30% Δωρεάν Φυσικό Αέριο κάθε μήνα

Αρχική Τιμή 0,09815€/kWh

Τιμή Προσφοράς 0,0638€/kWh + πάγιο

Οριστική Μοναδιαία Τιμή Εκκίνησης Εκάστοτε Τριμηνιαίας Δημοπρασίας + Περιθώριο Εμπορίας €0,0095

Πάγιο €4,00/μήνα

Επικοινωνία Μάθετε περισσότερα
Total_nrg4_ALL

Προσφορά 35% Δωρεάν Ρεύμα κάθε μήνα!
Προσφορά 30% Δωρεάν Φυσικό Αέριο κάθε μήνα

Αρχική Τιμή 0,09971€/kWh

Τιμή Προσφοράς 0,0651€/kWh + πάγιο

Οριστική Μοναδιαία Τιμή Εκκίνησης Εκάστοτε Τριμηνιαίας Δημοπρασίας + Περιθώριο Εμπορίας €0,0120

Πάγιο €4,00/μήνα

Επικοινωνία Μάθετε περισσότερα