Ηλεκτρική Ενέργεια και Φυσικό Αέριο

TOTAL_nrg4U

35% ΔΩΡΕΑΝ ΡΕΥΜΑ
30% ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Αρχική Χρέωση Ενέργειας 0,09815€/kWh

Τελική τιμή 0,0638€/kWh

Οριστική Μοναδιαία Τιμή Εκκίνησης Εκάστοτε Τριμηνιαίας Δημοπρασίας + Περιθώριο Εμπορίας €0,0095

Πάγιο €4,00/μήνα

Επικοινωνία Μάθετε περισσότερα
Total nrg4ALL logo

35% ΔΩΡΕΑΝ ΡΕΥΜΑ
30% ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Αρχική Χρέωση Ενέργειας 0,9971€/kWh

Τελική τιμή 0,0651€/kWh

Οριστική Μοναδιαία Τιμή Εκκίνησης Εκάστοτε Τριμηνιαίας Δημοπρασίας + Περιθώριο Εμπορίας €0,0120

Πάγιο €4,00/μήνα

Επικοινωνία Μάθετε περισσότερα