Ηλεκτρική Ενέργεια και Φυσικό Αέριο

total smart nrg

Προσφορά 46% Δωρεάν Ρεύμα κάθε μήνα
Προσφορά 35% Δωρεάν Φυσικό Αέριο κάθε μήνα

Αρχική Τιμή 0,11463€/kWh

Τιμή Προσφοράς 0,0619€/kWh + πάγιο

Τιμή Title Transfer Facility + Περιθώριο Εμπορίας €0,0120

Πάγιο €4,40/μήνα

Αίτηση Μάθετε περισσότερα
TOTAL_nrg4U

Προσφορά 35% Δωρεάν Ρεύμα κάθε μήνα
Προσφορά 35% Δωρεάν Φυσικό Αέριο κάθε μήνα

Αρχική Τιμή 0,09815€/kWh

Τιμή Προσφοράς 0,0638€/kWh + πάγιο

Τιμή Title Transfer Facility + Περιθώριο Εμπορίας €0,0120

Πάγιο €4,40/μήνα

Αίτηση Μάθετε περισσότερα
Total nrg4ALL logo

Προσφορά 35% Δωρεάν Ρεύμα κάθε μήνα!
Προσφορά 30% Δωρεάν Φυσικό Αέριο κάθε μήνα

Αρχική Τιμή 0,09971€/kWh

Τιμή Προσφοράς 0,0651€/kWh + πάγιο

Τιμή Title Transfer Facility + Περιθώριο Εμπορίας €0,0150

Πάγιο €4,40/μήνα

Αίτηση Μάθετε περισσότερα
Total nrg 4Uni

Προσφορά 35% Δωρεάν Ρεύμα κάθε μήνα
Προσφορά 35% Δωρεάν Φυσικό Αέριο κάθε μήνα

Αρχική Τιμή 0,09815€/kWh

Τιμή Προσφοράς 0,0638€/kWh + πάγιο

Τιμή Title Transfer Facility + Περιθώριο Εμπορίας €0,0120

Πάγιο €4,40/μήνα

Αίτηση Μάθετε περισσότερα