Ηλεκτρική Ενέργεια και Φυσικό Αέριο

TOTAL_nrg4U

30% ΔΩΡΕΑΝ ΡΕΥΜΑ
30% ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Αρχική Χρέωση Ενέργειας 0.0895€/kWh

Τελική τιμή 0.06265€/kWh

Οριστική Μοναδιαία Τιμή Εκκίνησης Εκάστοτε Τριμηνιαίας Δημοπρασίας + Περιθώριο Εμπορίας €0.0095

Πάγιο €4.00/μήνα

Επικοινωνία Μάθετε περισσότερα
Total nrg4ALL logo

30% ΔΩΡΕΑΝ ΡΕΥΜΑ
30% ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Αρχική Χρέωση Ενέργειας 0.093€/kWh

Τελική τιμή 0.0651€/kWh

Οριστική Μοναδιαία Τιμή Εκκίνησης Εκάστοτε Τριμηνιαίας Δημοπρασίας + Περιθώριο Εμπορίας €0.0120

Πάγιο €4.00/μήνα

Επικοινωνία Μάθετε περισσότερα