Συνδυάζεται

με όλα

nrg TOTAL

Χρήσιμα Έγγραφα
ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:


Συνδυάστε οποιοδήποτε πρόγραμμα Ρεύματος με οποιοδήποτε* πρόγραμμα Φυσικού Αερίου και κερδίστε Έκπτωση έως 60% στο περιθώριο προμηθευτή στο Φυσικό Αέριο.


ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ:

Ενδεικτικά συνδυαστικά προγράμματα 


Ρεύμα + nrg on time GAS

Τιμή προσφοράς Αερίου (nrg on time GAS) με Έκπτωση Συνέπειας 40% + Έκπτωση TOTAL 20% 


Τελική Τιμή: [1,10 x TTF* + 0,0084€/kWh] + πάγιο

Αρχική Τιμή: [(1,10 x TTF*) + 0,0210€/kWh ] + πάγιο

Εκπτώσεις παγίου ρεύματος:

  • 30% έκπτωση με e-bill και πάγια εντολή
  • 20% έκπτωση με πάγια εντολή
  • 10% έκπτωση με e-bill


Ρεύμα + nrg adapt GAS

Τιμή προσφοράς Αερίου (nrg adapt GAS) με Έκπτωση 30% + Έκπτωση TOTAL 20% 


Τελική Τιμή: [1,10 x TTF* + 0,0097€/kWh] + πάγιο

Αρχική Τιμή: [(1,10 x TTF*) + 0,0194€/kWh ] + πάγιο

Εκπτώσεις παγίου:

  • 30% έκπτωση με e-bill και πάγια εντολή
  • 20% έκπτωση με πάγια εντολή
  • 10% έκπτωση με e-bill

 

*Eξαιρείται το nrg prime GAS και το nrg fixed GAS.


Η Έκπτωση έως 60% υπολογίζεται στο περιθώριο του προμηθευτή στο Φυσικό Αέριο. Η χρέωση φυσικού αερίου καθορίζεται βάσει της εκάστοτε δημοσιευθείσας από το European Energy Exchange «ΕΕΧ» Τιμής Title Transfer Facility. Η Τιμή TTF ισούται με την τιμή εκκαθάρισης TTF κατά την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα, από τον μήνα που τιμολογείται κάθε φορά. Η τιμή δημοσιεύεται μηνιαίως στον ιστότοπο του ΕΕΧ εδώ.  

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ:

Διαθεσιμότητα Φυσικού Αερίου

Δείτε τις περιπτώσεις ανάλογα με τη διαθεσιμότητα φυσικού αερίου στην περιοχή σας.

Δείτε Τώρα