Τα νέα μας 28 Μαι 2021

Η ενέργεια σήμερα έχει άλλη λογική!

ενέργεια η (ουσ.) : πράξη, κίνηση, λειτουργία που τείνει να μεταβάλει μια κατάσταση, να προκαλέσει ένα αποτέλεσμα. 1. πράξη, δράση, κίνηση, προσπάθεια για την επιτυχία αποτελέσματος 2. (φυσ.) η ιδιότητα υλικού σώματος να παράγει έργο
3. Έννοια που σήμερα έχει… άλλη λογική!