Καριέρα στην nrg

Δυναμική εξέλιξη και δημιουργία

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Πλήρης απασχόληση

Αθήνα

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ