Συνδυάζεται

με όλα

nrg TOTAL

Χρήσιμα Έγγραφα
ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:


Συνδυάστε οποιοδήποτε πρόγραμμα Ρεύματος με οποιοδήποτε πρόγραμμα Φυσικού Αερίου και κερδίστε Έκπτωση έως 60% στο περιθώριο προμηθευτή στο Φυσικό Αέριο.


ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ:

Ενδεικτικά συνδυατικά προγράμματα 


Ρεύμα + nrg on time GAS

Τιμή προσφοράς Αερίου (nrg on time GAS) με Έκπτωση Συνέπειας 40% + Έκπτωση TOTAL 20% 


Τελική Τιμή: [1,10 x TTF* + 0,0084€/kWh] + πάγιο

Αρχική Τιμή: [(1,10 x TTF*) + 0,0210€/kWh ] + πάγιο

Εκπτώσεις παγίου:

  • 1,8€/μήνα με e-bill και πάγια εντολή
  • 2,8€/μήνα με πάγια εντολή
  • 3,8€/μήνα με e-bill

Αρχικό Πάγιο: 4,8€/μήνα

 


Ρεύμα + nrg adapt GAS

Τιμή προσφοράς Αερίου (nrg adapt GAS) με Έκπτωση 30% + Έκπτωση TOTAL 20% 


Τελική Τιμή: [1,10 x TTF* + 0,0097€/kWh] + πάγιο

Αρχική Τιμή: [(1,10 x TTF*) + 0,0194€/kWh ] + πάγιο

Εκπτώσεις παγίου:

  • 1,8€/μήνα με e-bill και πάγια εντολή
  • 2,8€/μήνα με πάγια εντολή
  • 3,8€/μήνα με e-bill

Αρχικό Πάγιο: 4,8€/μήνα
 


Η Έκπτωση έως 60% υπολογίζεται στο περιθώριο του προμηθευτή στο Φυσικό Αέριο. Η χρέωση φυσικού αερίου καθορίζεται βάσει της εκάστοτε δημοσιευθείσας από το European Energy Exchange «ΕΕΧ» Τιμής Title Transfer Facility. Η Τιμή TTF ισούται με την τιμή εκκαθάρισης TTF κατά την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα, από τον μήνα που τιμολογείται κάθε φορά. Η τιμή δημοσιεύεται μηνιαίως στον ιστότοπο του ΕΕΧ εδώ.  

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ:

Άλλα προϊόντα

nrg-total-prime-other-products
Χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής
Μάθετε περισσότερα
nrg TOTAL adapt other products
Χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής
Μάθετε περισσότερα