Συνεπείς

Πελάτες

nrg TOTAL on time

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:

Τιμή με Έκπτωση Συνέπειας 15% τους 2 πρώτους μήνες
[(1,18 x M.T.A.) + 0,0254€/kWh] + πάγιο

Τιμή με Έκπτωση Συνέπειας 10% τους επόμενους μήνες
[(1,18 x M.T.A.) + 0,0269€/kWh] + πάγιο


Αρχική Τιμή: [(1,18 x M.T.A.) + 0,0299€/kWh ] + πάγιο
 

Η χρέωση ηλεκτρικής ενέργειας του Προγράμματος καθορίζεται βάσει της εκάστοτε πρώτης δημοσιευθείσας από τον ΑΔΜΗΕ Μεσοσταθμικής Τιμής Αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας «Μ.Τ.Α.», η οποία δημοσιεύεται μηνιαίως και απολογιστικά εδώ .

Εκπτώσεις παγίου:

  • 1,8€/μήνα με e-bill και πάγια εντολή
  • 2,8€/μήνα με πάγια εντολή
  • 3,8€/μήνα με e-bill

Αρχικό Πάγιο: 4,8€/μήνα.

Το μηνιαίο πάγιο αφορά 30 ημερολογιακές ημέρες. Η χρέωση [(1,18 x M.T.A.) + 0,0299€/kWh αφορά το ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου.

Μηδενική εγγύηση με πάγια εντολή εξόφλησης λογαριασμού. 


ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ:

Συνδυάστε ρεύμα nrg on time και οποιοδήποτε εμπορικά διαθέσιμο πρόγραμμα Φυσικού Αερίου και κερδίστε συνολική 
Έκπτωση έως 50% στο περιθώριο προμηθευτή στο Αέριο.

 


nrg on time + nrg adap GAS

Τιμή προσφοράς Αερίου με Έκπτωση 30% + Έκπτωση TOTAL 20% 


[1,10 x TTF* + 0,0097€/kWh] + πάγιο

Αρχική Τιμή: [(1,10 x TTF*) + 0,0194€/kWh ] + πάγιο

Εκπτώσεις παγίου:

  • 1,8€/μήνα με e-bill και πάγια εντολή
  • 2,8€/μήνα με πάγια εντολή
  • 3,8€/μήνα με e-bill

Αρχικό Πάγιο: 4,8€/μήνα

 

nrg on time + nrg prime GAS

Αρχική Τιμή: [(1,10 x TTF*) + 0,009€/kWh ] + πάγιο

Εκπτώσεις παγίου:

  • 2,5€/μήνα με e-bill και πάγια εντολή
  • 3,5€/μήνα με πάγια εντολή
  • 4,5€/μήνα με e-bill

Αρχικό Πάγιο: 5,5€/μήνα.

Η Έκπτωση έως 50% υπολογίζεται στο περιθώριο του προμηθευτή στο Φυσικό Αέριο. Η χρέωση φυσικού αερίου καθορίζεται βάσει της εκάστοτε δημοσιευθείσας από το European Energy Exchange «ΕΕΧ» Τιμής Title Transfer Facility. Η Τιμή TTF ισούται με την τιμή εκκαθάρισης TTF κατά την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα, από τον μήνα που τιμολογείται κάθε φορά. Η τιμή δημοσιεύεται μηνιαίως στον ιστότοπο του ΕΕΧ εδώ.  

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ:

Άλλα προϊόντα

nrg-total-prime-other-products
Χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής
Μάθετε περισσότερα
nrg TOTAL adapt other products
Χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής
Μάθετε περισσότερα